Witamy!

Je?eli chcesz znale?? hotel w mie?cie Brest Malaryta, który ??czy wysok? jako?? us?ug i przyst?pne ceny, to nale?y zatrzyma? si? na wybór hotelu "Jubileusz", po?o?ony w samym sercu miasta.

Hotel "Anniversary" - jest to pierwszy nowoczesny, komfortowy hotel na poziomie europejskim, który jest w biznesowym i kulturalnym centrum miasta Malaryta.

Zawsze jeste?my zadowoleni widz?c turystów, którzy odwiedzaj? Malaryta w podró?y s?u?bowej lub w podró?y w regionie.

Budynku hotelu "Jubileusz" z eleganckim wyko?czeniem, modne meble i stylowe wn?trza ??czy wyrafinowanie i wygod?.

Hotel "Jubileusz" w Malaryta oferuje turystom ró?norodne rozwi?zania, hosting i utrzymanie.

Hotel "Jubileusz" przedstawiono numery:

-Dwa-pokojowe apartamenty i apartamenty, jak równie? jedno-i dwuosobowe, które spe?niaj? potrzeby najbardziej wymagaj?cych go?ci. W ka?dym pokoju - wygodne materace, hipoalergiczne po?ciel, TV, telefon, radio, codziennie sprz?tane. Apartamenty i mniejsze apartamenty maj? telewizj? satelitarn?.

W hotelu "Jubileusz" stylizowane kawiarnia na 40 miejsc, gdzie mo?na spotka? pyszne obiady i lunche biznesowe, menu bankietu, który uwzgl?dnia ró?ne gusta. Mo?esz zamówi? bilety VIP-lounge na 8 miejsc. Mo?e równie? prowadzi? ró?ne imprezy. W sali znajduje si? kawiarnia kina domowego i telewizj? satelitarn?.
Hotel "Jubileusz" w Malaryta bardzo ?atwe do znalezienia. Poniewa? znajduje si? w pobli?u kulturalnego, spo?ecznego i obiektów przemys?owych miasta.

Nie mamy w?tpliwo?ci, ?e czas sp?dzony w hotelu "Anniversary" pozostawi przyjemne do?wiadczenie. Za ka?dym razem, zatrzymuj?c si? w Malaryta, b?dziesz wiedzie?, ?e hotel "Jubileusz" Go?cie s? zawsze mile widziane!